Skip to main content

MAHREMİYET POLİTİKASI

Standex mahremiyetinizi ciddiye alır.

Mahremiyet politikamız hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıda yazılı olanları okumanızı rica ederiz. Bu mahremiyet politikası zaman zaman güncellenebilecek olduğu için belirli aralıklarla kontrol etmenizi öneririz.

Giriş

Standex International Corporation ile dünyanın dört bir yanındaki iştirakleri, yan kuruluşları, bölümleri ve şirketleri (birlikte “Standex”, “biz”, “bizim”, “bize”), mahremiyetinize ve kişisel verilerinizi kontrol altında tutma haklarınıza saygılıdırlar.

İşbu Mahremiyet Politikası (“Politika”) ile sizlerden toplayabilecek olduğumuz ya da sizlerin bize verebileceğiniz türden bilgiler, bu bilgileri toplama, kullanma, muhafaza etme, koruma ve açıklamaya ilişkin uygulamalarımız ve söz konusu bu gibi bilgilerle ilgili olarak bizlerle ne şekilde irtibata geçebilecek olduğunuz açıklanmaktadır. Bilgilerinizle ilgili politika ve uygulamalarımız ile bu bilgileri ne şekilde ele alacak olduğumuzun anlaşılabilmesi bakımından bu Politikayı dikkatle okumanızı rica ederiz.

Kişisel veriler nelerdir?

Kişisel veriler, herhangi bir bireyle ilgili olan, o bireyin kimliğini belirleyen ya da söz konusu bireyin kimliğinin tespit edilerek belirlenmesinde kullanılan her türlü bilgidir. Kişisel veri örnekleri arasında bireyin adı, posta adresi, e-posta adresi, IP adresi, telefon numaraları yahut ta benzersiz kimlik belirleyicileri sayılabilir.

Topladığımız Bilgiler

Sizlerle aramızdaki karşılıklı etkileşime bağlı olarak çok sayıda çeşitli farklı türden bilgileri toplamaktayız.

 • Otomatik Olarak Toplanan Bilgiler. Web sitelerimizden herhangi birini ziyaret ettiğinizde, çerezler ve benzeri teknolojilerden yararlanarak cihazınızdan belirli bazı kişisel verileri otomatik olarak toplayarak bunları kayıt altına alabiliriz. Söz konusu bu gibi kişisel veriler arasında IP adresiniz, web tarayıcınız ve/veya cihaz türü, ziyaret ettiğiniz web sitesinin bulunduğu alanlar, ziyaret gün ve saatiniz, konuma ilişkin veriler ile kullanılan Internet Hizmet Tedarikçisi yer alabilir.
  • Çerezler (ya da tarayıcı çerezleri). Çerez, bilgisayarınızın hard disk sürücüsüne yerleştirilen ufak boyutlu bir dosyadır. Tarayıcınızı web sitelerimize yönlendirdiğinizde, sistemimiz kendiliğinden çerezler yayınlayacaktır. Bu çerezlerin bazıları web sitelerimizin doğru işlev gösterebilmesi bakımından elzemdir. FaceBook Pixel ya da Google Adwords gibi diğer çerezler ise, web sitelerimizin doğru çalışmaları bakımından gerekli olmayıp, web sitesi deneyiminiz üzerinde hiçbir olumsuz etkiye sebebiyet verilmeksizin kapatılarak devre dışı bırakılabilirler. Tarayıcı ayarlarınızda çerez kullanımını bloke eden opsiyonlar bulunmaktadır; dolayısıyla da eğer çerez kullanımını blok etmek istiyorsanız lütfen tarayıcı ayarlarınızı ziyaret ediniz.
  • Google Analitiği. Ziyaretçilerin web sitelerimizi nasıl kullanıyor olduklarını analiz etmek için, standart Internet kütük bilgileri ile ziyaretçi davranış bilgilerinin toplanmasında çerezlerden yararlanan Google Analitik kullanabiliriz. Söz konusu bu bilgiler doğrudan Google’a iletilmekte olup sadece web sitelerimize ilişkin web site etkinliği hakkında istatistiksel raporların derlenmesi amacıyla işlenmektedir. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için lütfen Google’ın mahremiyet politikası hakkında google.com/privacy ve Google Analitik destek sayfasına erişmek için de support.google.com/analytics sayfalarını ziyaret ediniz.
 • Çağrı İzleme. Bizlerle telefon üzerinden irtibata geçtiğinizde, aralarında telefon numarası, telefon numarasıyla ilgili isim, coğrafi konumunuz, çağrı süresi ile her türlü diğer takip bilgilerinin de yer almakta olduğu kişisel verilerin yer almakta olduğu belirli bazı bilgileri kayıt altına alabiliriz. Söz konusu bu gibi çağrılar kaydedilebilmekte olup, dolayısıyla da görüşme sırasında verdiğiniz her türlü kişisel veriler toplanabilmektedir. Bu gibi her türlü kayıt, sadece müşteri hizmetlerinin eğitiminde ve kalite güvencesine yönelik amaçlarla kullanılmakta olup, herhangi bir üçüncü şahısla paylaşılmamaktadır.
 • Bizlere verdiğiniz bilgiler. Bizlerle doğrudan web sitelerimiz üzerinden (irtibat formları vasıtasıyla), e-posta aracılığıyla ya da bizzat temasa geçtiğinizde, adınız, e-posta adresiniz ve görev unvanınız gibi (eğer herhangi bir mevcut ya da potansiyel müşteri, satıcı, ortak ya da aramızda ticari ilişki bulunan veya böyle bir ilişki geliştirebilecek olduğumuz başka bir şahısla bağlantınız/ilişkiniz varsa) kişisel verilerinizi bizlere veriyor ve biz de bunları topluyor olabiliriz. Buna ilaveten, web sitelerimizdeki arama sorgulamalarınız, araştırma yanıtlarımız ve kayıtlarımız ile muhaberat kopyaları (eğer bizlerle irtibata geçmekteyseniz) üzerinden de bilgileri toplayabiliriz. Herhangi bir iş/istihdam pozisyonu için müracaatta bulunduğunuzda, belirli bazı kişisel verileri verebilmekte ve biz de bunları toplayabilmekteyiz. Bu gibi veriler sıklıkla adınız, e-posta adresiniz, posta adresiniz, mevcut görev unvanınız, geçmiş istihdam bilgileri ile biyografinizde ya da CV’nizde verdiğiniz diğer bilgilerden ibarettir.

 

Topladığımız Bilgileri Ne Şekilde Kullanmaktayız

Topladığımız ya da bize verdiğiniz ve aralarında kişisel verilerinizin de yer almakta olduğu bilgileri, web sitelerimizin işletilmesi, korunması, güçlendirilmesi ne tüm özelliklerinin sergilenebilmesi, talep ettiğiniz bilgi, ürün ve hizmetlerin verilmesi, sizlerle ve/veya işvereninizle mevcut ya da potansiyel her türlü ticari ilişkinin daha ileri taşınabilmesi, web sitelerimizin ziyaretçilerinin kullanım eğilim ve tercihlerinin anlaşılarak analiz edilmesi, sizlerle haber bültenlerimiz aracılığıyla iletişime geçilmesi, pazarlama çabaların etkinliğinin analiz edilerek izlenmesi ve herhangi bir iş başvurusu ya da sorgulamasında bulunmuşsanız istihdama yönelik adaylığınızın değerlendirilmesinde kullanmaktayız.

 

Bilgileri Kimlere ve Ne Sebeple Açıklamaktayız

İşbu politika çerçevesinde açıklananların dışında, açıklamaya muvafakatiniz bulunmadıkça yahut ta böyle bir açıklamada bulunulması yasa ile gerekli görülmediği sürece, kişisel verileri herhangi bir üçüncü şahısla paylaşmayacağız. Web sitemizin ziyaretçileriyle ilgili birikmiş bilgileri (herhangi bir kişinin kimliğini ortaya koymayan bilgileri) hiç bir kısıtlama olmaksızın açıklayarak ifşa edebiliriz. Kişisel verilerin hiçbirini üçüncü şahıslara satmamakta ya da kiralamamaktayız.

Kişisel veriler aşağıdakilerle paylaşılabilir:

 • Standex ürün ve hizmetlerinin daha iyi bir şekilde sunulabilmeleri bakımından Standex’in iştirakleri ile yan kuruluşları arasında;
 • ticari faaliyetlerimize destek veren ve bilgilerinizi gizli tutarak bilgilerinizi sadece tarafımızdan belirtilen amaçlarla kullanmak bakımından akdi yükümlülüklerle bağlı tutulan yükleniciler, satış temsilcileri, hizmet tedarikçileri ve diğer üçüncü şahıslarla;
 • bunları verdiğiniz amacın yerine getirilebilmesi bakımından üçüncü şahıslarla (örneğin, eğer ürünlerimizi elde edebilmek için irtibat detaylarını vermekteyseniz, söz konusu ürünün tarafınıza teslim edilebilmesi bakımından söz konusu bilgileri navlun taşıyıcılarıyla paylaşacağız);
 • herhangi bir mahkeme emri yasal ya da hukuki sürece riayet edilebilmesi bakımından gerekli görüldüğünde, resmi ya da yasal düzenleyici otoritelerle;
 • ya sözleşmelerimizin yaptırıma sokulabilmesi (örneğin, fatura kesme ve tahsilat hizmetleri gibi) ya da (örneğin herhangi bir ticari faaliyetin, varlıkların, ürün veya hizmetlerin alım-satımının bir parçası olarak) akdi yükümlülüklere riayet edilebilmesi bakımından üçüncü şahıslarla.

 

Bilgilere Nasıl Erişilerek Kontrol Altında Tutulacak Olduğu

Mahremiyet haklarınıza saygı duymakta ve sizlere kişisel verilerinize makul ölçülerde erişim imkanı tanımaktayız. Kişisel verilerinize erişebilir, bunları düzelterek silebilir ve bizlerin bunları kullanmasına itirazda bulunabilirsiniz. Aynı zamanda, bilgilerinizin her türlü kullanım ya da iletilmesine kısıtlama getirilmesini talep edebilir ya da bilgilerinizin kullanılmasına ya da iletilmesine ilişkin olarak daha önce verilmiş olan muvafakat ve mutabakatınızı geri çekebilirsiniz. Yukarıdakilerden herhangi birinin yapılabilmesi için, lütfen bizlerle doğrudan privacy@standex.com adresi üzerinden irtibata geçiniz. Son olarak, uygulamalarımız hakkında ilgili bir yasal denetleme kuruluşu nezdinde şikayette bulunma hakkına da haizsiniz. Google Analitik vasıtasıyla elde edilen her türlü bilginin ancak Google tarafından erişilebilecek, düzeltilecek ya da silinebilecek olduğuna dikkatinizi çekeriz; dolayısıyla da buna ilişkin prosedür bakımından Google’ın mahremiyet politikasına başvurunuz.

İş başvurularınız, sorgulamalarınız veya ürün ve hizmetlerimizin web sitelerimizden herhangi birine kaydedilebilmesi bakımından online form ibraz ettiğinizde ya da başkaca herhangi bir şekilde bilgi talebinde bulunduğunuzda, Standex’in sizlere “ticari elektronik mesajlar” (CEM’ler) göndermesine önceden açık muvafakatte bulunmaktasınız ve bunların arasında yazılı metin şeklindeki iletiler, e-posta iletileri ve benzerleri yer almaktadır. Bunun ardından, ya CEM’lerde yer alan talimatları kullanarak taahhüdünüzden ayrılmak suretiyle başka CEM’ler almama yönünde tercih kullanabilir ya da çıkma talebinizin ifade edilmekte olduğu bir e-posta iletisini privacy@standex.com adresine gönderebilirsiniz.

 

Veri Güvenliği ve Saklanması

Tarafımıza ibraz edilen bilgilerin korunabilmesi bakımından, aralarında kişisel verilerin iletilmesi ve saklanmasına ilişkin genel kabul gören aşağıdaki sektör standartlarının da yer almakta olduğu her türlü makul ve mantıklı işlemi yaparak önlemi almaktayız. Kişisel verilerin her türlü kaza sonucu ya da yasa dışı tahribata, kaza ile kaybolarak zayi olmasına, yetkisiz olarak değiştirilerek tahrif edilmesine, yetkisiz ve izinsiz açıklanma, erişim ve diğer her türlü yasa dışı işlenme şekline karşı uygun idari, teknik ve fiziki emniyet tedbirlerini muhafaza ederek bunları korumaktayız. Bununla birlikte, Internet üzerinden yahut ta başkaca bir elektronik saklama yöntemi ile herhangi bir iletim yolu tamamen güvenli değildir. Bizlere Internet üzerinden gönderdiğiniz herhangi bir bilginin güvenliğini sağlayarak garanti etmemiz mümkün olmayıp, bunu riski kendinize ait olmak üzere gerçekleştirmektesiniz.

Tarafımızdan toplanan kişisel veriler, Standex’in ya da iştirakçilerinin, yan kuruluşlarının veya hizmet tedarikçilerinin kurulu tesislerinin bulunduğu herhangi bir ülkede saklanarak işlenebilir. Standex’in merkezi Amerika Birleşik Devletlerinde yer almakta olduğu için, Amerika Birleşik Devletlerine bilgi transferleri gerekli olacaktır. Bilgilerin ülkeler arasında transferleri söz konusu olduğunda, söz konusu böyle bir transfer ya hakkında yeterlilik kararının düzenlenerek yayınlanmış olduğu yahut ta bilgilerin korunmasının güvence altına alındığı bir sözleşmeye tabi olan bir ülkeye yapılacaktır. İkinci durum söz konusu olduğunda, söz konusu sözleşmenin bir kopyasını privacy@standex.com adresine başvurarak veya aşağıdaki adresten Veri Mahremiyeti Memuru ile irtibata geçmek suretiyle talep edebilirsiniz.

 

Verilerin Alıkonulması

Standex kişisel verileri ve bunlarla ilgili bilgileri, bunların bizlere temin edilerek verildiği amacın yerine getirilebilmesi bakımından gerekli olduğu yahut ta yasal yükümlülüklerimize riayet edilmesi, ihtilafların çözüme kavuşturulması ve sözleşmelerin yaptırıma sokulabilmesi bakımından gerekli olduğu sürece tutarak alıkoymaktadır.

 

Çocuklara Yönelik Politikamız

Çocukların mahremiyetinin korunması özellikle önem taşımaktadır. Web sitelerimiz 18 yaşın altındaki çocuklara yönelik tasarlanmış olmayıp, 18 yaş altındaki çocuklardan bilerek ve isteyerek kişisel verileri toplamamaktayız. Eğer yaşınız 18’in altındaysa, lütfen web sitelerimizde yer alan bilgileri kullanmayınız ya da bu sitelere bilgi vermeyiniz. Eğer kişisel verilerin 18 yaşın altındaki bireylerden ve doğrulanabilir ebeveyn muvafakati olmaksızın alınması söz konusu ise, söz konusu bu gibi bilgileri silmeye yönelik uygun adımları atacağız. Eğer bizlerin elinde 18 yaş altındaki bir çocuktan alınmış ya da onun hakkında herhangi bir bilgi bulunduğu kanaatindeyseniz, lütfen bizleri privacy@standex.com adresinden ikaz ediniz..

 

California Mahremiyet Hakları

Standex, hedef alınan reklam vermek üzere sizleri zaman içinde ve üçüncü şahıs web sitelerinden izlememekte olup, dolayısıyla da İzleme (DNT) sinyallerine yanıt vermemektedir.

Online davranışsal izleme faaliyetiyle iştigal eden üçüncü şahıslar, web sitelerimizden herhangi biri veya online hizmetlerimiz vasıtasıyla “zaman içinde ve farklı web siteleri üzerinden” online etkinliklerinize yönelik kişisel verileri toplamamaktadırlar.

California hukuku, web sitelerimizin kullanıcıları olan California sakinlerinin belirli bazı kişisel verilerin üçüncü şahıslara doğrudan pazarlama amaçlarına yönelik olarak tarafımızdan açıklanmasına dair belirli bazı bilgileri talep etmelerine imkan tanımaktadır. Böyle bir talepte bulunabilmek için, lütfen privacy@standex.com adresine bir e-posta gönderiniz.

 

Pazarlama ve Optimizasyon

Pazarlama ve optimizasyon amaçlarıyla, bu web sitesinde (http://www.leadforensics.com) Lead Forensics (Adli Bilişim) ürün ve hizmetleri kullanılmaktadır. Lead Forensics’in merkezi Communication House, 26 York Street, Londra, W1U 6PZ, Birleşik Krallık adresinde yer almaktadır. Lead Forensics, aralarında telefon numarasının, web adresinin, SIC kodunun ve şirkete ilişkin tanım ve açıklamanın da yer almakta olduğu, kuruluşunuza ilişkin ayrıntıları tespit ederek belirlemektedir. Lead Forensics, aralarında tarafınızdan ziyaret edilerek bakılan tüm sayfaların ve bu sitede ne kadar zaman harcadığınıza dair bilgilerin de yer almakta olduğu, söz konusu bu web sitesine ziyaretinizin fiili geçmişini gösterecektir. Her ne şartla olursa olsun, bu veriler, bireysel bir ziyaretçinin şahsi olarak kimliğinin tespit edilerek belirlenmesinde kullanılmayacaktır. Eğer IP adresleri toplanmaktaysa, bunlar toplanmalarının hemen ardından anonim hale dönüştürülürler. Bu web sitesinin operatörü adına, Lead Forensics toplanan bilgileri web sitesine yaptığınız ziyaretleri değerlendirmek, web sitesindeki etkinlikler hakkında raporlar derleyerek düzenleme, ilgili web sitesi bilgileriyle birlikte diğer hizmetleri vermek ve Internet kullanımını izlemek üzere kullanacaktır. Eğer veri toplanması, verilerinizin saklanarak işlenmesi ile mutabık değilseniz ya da bunlara itiraz etmekteyseniz, aşağıdaki linke tıklamak suretiyle her zaman için ve derhal etkiye haiz olacak şekilde çıkma yönünde bir tercihte bulunabilirsiniz:

https://optout.leadforensics.com/?clientID=156814

 

Mahremiyet Politikamıza Yönelik Değişiklikler

İşbu politika, bu sayfanın altında yer alan yürürlük tarihi itibariyle cari durumdadır. Yapılan her türlü değişiklik söz konusu bu sayfada yer alacak olup, bu nedenle de her türlü değişiklik bakımından söz konusu politikanın düzenli bir şekilde incelenerek gözden geçirilmesinden sorumlu tutulmaktasınız. İşbu Politikaya yönelik her türlü değişikliğin ardından web sitelerimizin kullanılmasına devam ediliyor olması, söz konusu değişiklik ve güncellemeleri kabul ettiğiniz vakıasını teşkil edecektir.

 

Kullanım Şartları

Aşağıdaki web sitelerimize erişiminizi ve bunları kullanmanızı yöneterek düzenleyen Kullanım Şartlarına bakmanızı rica ederiz: standex.com/segments/general-information/legal

 

İrtibat Bilgileri

Eğer işbu politika ya da mahremiyet uygulamalarımız hakkında herhangi bir soru ya da görüşünüz varsa, bizlerle privacy@standex.com adresinden e-posta yoluyla veya aşağıdaki adrese posta göndermek suretiyle irtibata geçmenizi rica ederiz:

Standex International Corporation
DİKKATİNE: Veri Mahremiyeti Memuru
11 Keewaydin Drive, Suite 300
Salem, NH 03079

Verilerin tarafımızdan toplandığı veya tarafınızdan bizlere sağlandığı (ve böyle bir durumda da sizlerin Genel Veri Mahremiyeti Yönetmeliğinde (“GDPR”) tanımlandığı şekliyle Veri Öznesi olduğunuz) durumlarda, bizler söz konusu veriler bakımından Veri Kontrolörü (GDPR’de tanımlandığı şekliyle) sıfatını taşımaktayız. AB temsilcimizin irtibat ayrıntıları aşağıdaki gibidir:

HR Business Partner
Standex International SRL
Via 1° Maggio, 20
I 20064 Gorgonzola, Milano
İtalya

Telefon No.: +39 02 9574 0951
mtitaly@mold-tech.com

Web sitelerimizi ziyaret ederek kullandığınız için teşekkürler!

 

Son değişiklik tarihi: 6 Kasım 2018

error: Alert: Content is protected !!